Agenda

Agenda

moNUment-gesprekken
3 en 30 oktober en 27 november 2017  20:00 uur

Almere, de laatste slag naar volwassenheid?

De eerste monumenten dienen zich aan in Almere. Na 40 jaar toekomstgerichte groei is het tijd om te bezinnen en reflecteren.
Wanneer is iets een monument? Wie bepaalt dat en hoe komen en kwamen bijzondere projecten tot stand? Wat was de rol van de opdrachtgevers, ontwerpers, de politiek en een Welstandscommissie hierin en vooral wat kunnen we hieruit opmaken voor de toekomst?

Andere steden hebben al tijden een monumentenbeleid maar dat lijkt voor Almere niet 1 op 1 van toepassing. Daarom zal de stad met alle betrokkenen een open gesprek moeten voeren over de huidige en de nieuwe iconen van de stad.

Kom naar de bijeenkomsten in één van de mooiste jonge monumenten die Almere rijk is: Polderblik van architect en stedenbouwkundige Teun Koolhaas.


Gastprogrammeurs en  voor de reeks gesprekken zijn architecten
Bas ten Brinke van architectenbureau 70F, welstandscommissie Almere en
Elsbeth Falk van bureau Hund Falk Architecten.

dinsdag 3 oktober 20:00
de reeks opent met Jouke van der Werf, architectuurhistoricus en lid welstandscommissie Almere. Hij biedt context rondom het thema Erfgoed, zal de discussie openen en hieruit uitgangspunten formuleren.

maandag 30 oktober 20:00
zal onder leiding van Bas ten Brinke en Elsbeth Falk het gesprek verder ingaan op de uitgangspunten.

maandag 27 november 20:00
zullen Brans Stassen en Jan Frans de Hartog naar aanleiding van de eerste twee lezingen een aantal stellingen poneren en toelichten.
Die stellingen worden bediscussieerd  in een Forum, waaraan ook de eerdere sprekers deelnemen, o.l.v. een discussieleider.

Inloop opent om 19:30uur,  het programma start om 20:00 uur.


Stichting Polderblik nodigt u uit deel te nemen aan de gesprekken,
u kunt zich aanmelden via stichting@polderblik.nl

Deelname bedraagt € 5,00 per gesprek, voor studenten € 2,50.
(contant aan de entree)
Koffie en thee zijn gratis, drankjes voor €2,-.

Vrienden van Polderblik beschikken jaarlijks over gratis toegang.
Ook vriend worden? Lees hier verder. 

 


 

Marker Wadden
10 mei

Gastheer en inleiding door landschapsarchitect  Maarten van Luttervelt met
als hoofdsprekers Mennobart van Eerden  ecoloog Rijkswaterstaat en
Roel Posthoorn projectdirecteur Natuurmonumenten Marker Wadden.

 Afgelopen voorjaar verrezen uit het Markermeer de eerste
stukken van Nederland haar nieuwste eilandengroep
.de Marker Wadden

Dit archipel van natuureilanden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen

Met de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd met dammen en dijken. Daarom zijn de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en raakt de natuurlijke balans verstoord. Het bodemleven is dan ook praktisch verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, een ramp voor de trekvogels.

Er komen eilanden met natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Dan wordt het water helderder en komen de waterplanten, vissen en schelpdieren terug. Oftewel het eten voor de vogels. Het zou toch fantastisch zijn als bedreigde vogels als de purperreiger en zelfs de zwarte stern hier in groten getale neerstrijken?

De Markerwaard heeft een rijke geschiedenis aan ontwerpvisies.
Maarten van Luttervelt opende de avond met een terugblik naar de VVV  ideeënprijsvraag Markerwaard onder motto Marker-Meer-Waard (1985).

Mennobart van Eerden toonde vervolgens de huidige situatie van het Markermeer, de impact die het Zuiderzeeproject heeft gehad op de ecologie en welke verreikende invloeden heeft op de biodiversiteit van het Markermeer.

Roel Posthoorn gaf inzicht in ontstaan van de Marker Wadden. Van de geschiedenis van gestrande Markerwaard voorstellen tot het idee om het roer om te gooien en de Marker Wadden nabij Lelystad te realiseren.
Verder werd het ingenieuze ontwerp uitgelicht.
Oosterwold
leren uit zelfbouw

inloop 19:30 uur

Gastheer en discussieleider is Albert Roozenburg met
als hoofdspreker Gebiedsontwikkelaar Ivonne de Nood.
 

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedereen op elke plek een kavel mag uitzoeken. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies en kavelgroottes.
Oosterwolders bepalen niet alleen de eigen woning, maar gaan ook over wegen en paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat realiseren ze zelf, alleen of met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling.

Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nog niemand. Dat wordt bepaald door het eigen initiatief. Dat is uniek in Nederland en in Almere.
Een volgende stap in de stadsontwikkeling van Almere waarbij de mensen centraal staan en zelf invulling geven aan hun gehele woon-, werk-, en leefomgeving.

Inmiddels bestaat Oosterwold niet enkel op papier, maar wonen de eerste Oosterwolders er sinds vorig jaar. Dit jaar zal er volop (bouw)activiteit zijn!

Gebiedsregisseur Ivonne de Nood praat u deze avond bij over de ontwikkelingen in Oosterwold en gaat graag met u in gesprek.

Inschrijven voor de lezing kan via:
stichting@polderblik.nl

 

AVONDPROGRAMMA

19:30 inloop
20:00 aanvang lezing
21:00 discussie
22:00 start borrel

 

 

Regenboogbuurt
revisited

8 maart 20:00 uur
inloop   19:30 uur

Het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere
met haar aandachtig vormgegeven kleurenpallet
ontvangt sinds haar bouw veel belangstelling en bewondering, maar stond het afgelopen jaar ook centraal in een nieuw vraagstuk; “hoe gaat de Almeerse gemeenschap om met haar nieuw cultureel erfgoed?”.

Regenboogbuurt Revisited biedt een verdiepende terugblik in het ontstaan van de wijk, de visies en het spel tussen de kleurenpaletten. En zal de discussie aangaan over toekomstige behandeling.

De avond en discussie wordt geleid door Jan de Vletter met als hoofdspreker beeldend vormgever Floor van Dusseldorp.

AVONDPROGRAMMA

19:30 inloop
20:00 aanvang lezing
21:00 discussie
22:00 start borrel

 

Parken in Almere

 1 Februari 20:00 uur
inloop is om  19:30 uur

Stichting Polderblik Parken in Almere
Tekening door Jan Wouter Bruggenkamp -2008

10 jaar geleden organiseerde Teun Koolhaas in zijn woonatelier Polderblik
een bijeenkomst om te werken aan een blauw-groen raamwerk voor Almere met ontwerpers van het eerste uur.

 

Het was een  geanimeerde bijeenkomst waarbij Teun sprak over
“over onze collectieve intelligentie,
water de beste garantie is voor openheid,
een assenboekje met lange lijnen en lege plekken en
ongepland groen boterzacht is en geplant groen hard als beton”.

Teun overleed twee weken later en
het bleef daardoor bij die ene vergadering.

Toch heeft die ene bijzondere bijeenkomst heel wat te weeg gebracht :

  • Het boekje ‘the Changing of the Guards’ waarin alle aanwezigen bij de bovengenoemde vergadering opschreven wat zij belangrijk vonden voor Almere.
  • De tentoonstelling over ‘Het landschap van Almere’ in Casla. Waarin een beeld werd geschetst over het ontstaan van het Almeerse landschap
  • Een symposium ‘ Het landschap van Almere’ georganiseerd door Casla.
  • De oprichting van de Vereniging Buitenstad, die de afgelopen 7 jaar 30 bijeenkomsten heeft georganiseerd over blauw/ groen in Almere.
  • De folder over de parken in Almere gemaakt door de Vereniging Buitenstad in samenwerking met de afdeling Stedenbouw van de gemeente Almere
  • Aansluitend op die folder is er ook een website gemaakt: parkeninalmere.nl waarin veel meer over de parken wordt verteld: aan de hand van overzichtskaarten, basisgegevens en ontwerpers die aan het woord komen. Foto’s en vogelvluchten worden getoond en de oorspronkelijk nota’s zijn in te zien.

Tijdens deze lezing zullen al deze activiteiten die in gang gezet zijn door de onvoltooide kaart van het blauw-groene raamwerk van Almere nader worden belicht.