Archief

Archief

De nalatenschap van Teun Koolhaas zijn werkmateriaal vormt de fundering van het Polderblik Archief.

Als architect en stedenbouwkundige was Teun intensief betrokken bij grote, belangwekkende projecten en ontwikkelingen in Nederland; zoals het structuurplan Almere in de Randstad, de IJmeer verbinding, de Kop van  Zuid in Rotterdam, Waterfrontplannen Amsterdam en Lelystad en in China bij new-town Gaoqiao.

 

Van deze projecten en ontwerpen is uniek materiaal beschikbaar; dia’s, foto’s maquettes, presentaties, schetsen, kaarten en persoonlijke aantekeningen etc.
Een deel van dit materiaal ligt opgeslagen in het depot van Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad en in het archief van Atelier Dutch (voormalig Teun Koolhaas Assosiates).
Zonde, zowel vanwege de historische waarde en vanwege de betekenis als inspiratiebron voor nieuwe projecten.

Medio 2017 wordt begonnen met het materiaal
voor het publiek toegankelijk te maken.

 

 

 


inrichting

In samenwerking met het Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt het Archief ontsloten en interactief ingericht. Zo worden bv. dia’s gedigitaliseerd en de maquettes toonbaar gemaakt. Publicaties van Teun’s hand kunnen worden ingezien.

Hierdoor ontstaat een voor publiek toegankelijke materialen bron. Voeding voor stedelijke onderzoeken en verkenningen én inspiratiebron voor educatieve instellingen.

Om het archiefmateriaal te verkennen worden projecten rondom een actueel thema georganiseerd.

In 2017 start een werkgroep met een verkenning naar de vroege invloeden op het ontwerp van Almere.

Inschrijving voor deelname staat open, neem hierover gerust contact op met: stichting@polderblik.nl