Atelier

Atelier

Het gebouw Polderblik is oorspronkelijk ontworpen als woonatelier, een representatieve ruimte om gasten te ontvangen én om langere perioden aan projecten te werken. Het Atelier zet dit gedachtengoed voort.

Destijds organiseerde het Projektburo Almere regelmatig meerdaagse themabijeenkomsten, waarbij deskundigen van buiten mee dachten over stedenbouwkundige  vraagstukken.
Polderblik is zeer geschikt  voor dergelijke  sessies.

Aangedragen vraagstukken voor ‘de denktank’ kunnen zijn ingegeven door bijvoorbeeld door overheden of particulieren.
Polderblik is een inspirerende werkomgeving voor  denksessies tussen opdrachtgever en deskundigen.

In 2007 werd in Polderblik een denktank georganiseerd door Teun Koolhaas over de Groene Kaart van Almere. Daaruit ontstond de publicatie the Changing of the Guards, een tentoonstelling over het landschap van Almere en leidde tot de oprichting van de Vereniging Buitenstad.

Het voornemen zijn 3 bijeenkomsten en 3 projecten per jaar; voortkomende uit een vraagstuk, opdracht of open oproep. Zo wordt de komende 3 jaar gebouwd aan een fijnmazig netwerk en een divers portfolio.